1
1

Coop Klepp Hovedkontor:

K.K. Kleppesvei 1
(1. etg mellom Bankers og Eiendomsmegler1)
4352 KLEPPE

Tlf: 480 15 900

Åpningstid 08.30 – 16.00

e-post: klepp@coop.no

Postboks 203
4358 KLEPPE

Coop kunde- og medlemsservice:

Tlf: 64 87 50 00