Informasjon om medlemskap og kontoavtale hos Coop Klepp SA.

Nominell rente for innskudd på medlemskonto:

Nye rentesatser gjeldene fra 1.02.2024
– Saldo inntil 50.000,-              2,00 %
– Saldo inntil 500.000,-            3,00 %
– Saldo inntil 1.000.000,-         3,75 %
– Saldo inntil 3.000.000,-         4,25 %
– Saldo over 3.000.000,-*        3,75 %

*Rentesats gjelder for den del av beløpet som overstiger kr. 3.000.000,-
Rentesatsene gjelder fra første krone. Ingen gebyr og ingen begrensninger i antall uttak.

Garanti:
Innskuddet er garantert av Samvirkelagenes Garantifond AL. På samme måte som for innskudd i bank gjelder en begrensning i garantien på 2 millioner kroner per innskyter.

Legitimasjon:
Ved bruk av medlemskontoen må gyldig legitimasjon alltid forevises.

Misbruk:
Medlemmet er ikke ansvarlig for andres misbruk av medlemskontoen med mindre misbrukeren har legitimert seg i samsvar med kontoavtalen, og medlemmet ved forsett eller uaktsomhet har gjort misbruket mulig.
Ved andres misbruk av medlemskontoen som medlemmet ikke er ansvarlig for, må medlemmet straks etter at det ble, eller burde ha blitt, klar over misbruket fremsette krav om tilbakeføreing av beløpet. Unnlates dette vil beløpet, i tillegg til renter, ikke bli tilbakeført.

Ansvarsinnskudd:
Ansvarsinnskudd er betalt inn med kr. 300,-

Kjøpeutbytte:
Garantert sats for kjøpeutbytte er fra 1.1.2022 3 % av bruttosalg.