Bærekraft i Coop Klepp
Coop Klepp har i sin strategiplan frem mot 2025 styrket området bærekraft gjennom å definere dette som et av våre viktigste fokusområder.
Coop Klepp skal bidra til at målene i strategien til «Et bærekraftig Coop» nås gjennom et godt samarbeid og aktivt arbeide med egne tiltak.
Les mer om Bærekraft i Coop Norge

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven tredde i kraft 1.juli 2022. Coop Klepp ønsker Åpenhetsloven velkommen og tar forpliktelsene på alvor.

Åpenhetsloven i Coop

Redegjørelse Åpenhetsloven

Etiske retningslinjer for leverandører – Code of Conduct