Hovedkontoret til Coop Klepp ligger i Kleppe sentrum, og alle våre 14 avdelinger ligger i Klepp kommune. Vi har dagligvarebutikker på Orre, Voll, Kleppe, Kåsen, Klepp st. og Øksnevad, samt landbruksavdelinger på Orre, Voll og Kleppe. På Jærhagen driver Coop Klepp også byggevarehuset Obs BYGG og butikken Gull & ur.

Coop Klepp SA eier 90% av Jærhagen mat AS (Jonas B.), 50% Jærhagen Sport AS, 21% i Vekstmiljø AS.

I desember 2021 stiftet Coop Klepp SA selskapet JHG Invest AS sammen med andre aksjonærer og vi eier 65% av dette selskapet. Selskapet har som formål å eie aksjer i Jærhagen. Eiendomsinvest AS (35%) som igjen skal eie aksjer i Jærhagen AS. Siden Coop Klepp SA har bestemmende innflytelse over JHG Invest AS etableres det i den forbindelse et konsern som består av morselskapet Coop Klepp SA og datterselskapet JHG Invest AS.

Coop Klepp SA eier utenom Jærhagen to eiendomsselskap. Dette er Coop Klepp Eiendom AS og Klepp 1/98 AS. I tillegg er Orstad Bolig AS eid 50% av Masiv Eiendom AS og 50% av Coop Klepp SA. Utenom dette har vi 20 % eierskap i Coop Eiendom Rogaland AS sammen med Madla Handelslag SA, Coop Gjesdal SA, Coop Norge Eiendom AS og Masiv Eiendom AS som hver har 20 % eierandel. Utenom dette driver vi utleievirksomhet på Kleppe og på Bryne (Parken senter).

Styret i Coop Klepp SA

Styret i Coop Klepp består av (fra venstre:) Svein Øglænd, Morten Erga, Ann Kathrin Kallekodt, Morten Aamodt, Trond Inge Rødland (styreleder), Andreas Wiig, Kathrine Tønnessen, John Thysse (Adm. Dir) Ikke avbildet: Ine Knutsen Stenevik