Jubilanter 2021

Fra venstre bak: John Thysse (Adm. Dir), Mai Bente Bjordal, Anne Kallekodt, Odd Jomar Orre,Fredrik Engedal, Tore Thu Ølberg, Rolf Gunnar Olsen, Trond Inge Rødland (styreleder)
Fra venstre fremme: Inga Skasheim, Helga Stokka Haugland, Anne Hatteland, Grete Puntervoll og Åse Kristine Hiim. Ikke til stede: June Jakobsen.

10 år
Mai Bente Bjordal
Fredrik Engedal
Anne Hatteland
Helga Stokka Haugland
Åse Kristine Hiim
June Jakobsen
Rolf Gunnar Olsen
Tore Thu Ølberg

20 år
Odd Jomar Orre

25 år
Grete Puntervoll

30 år
Inga Skasheim

40 år
Anne Kallekodt