1
1

Hovedkontor:

K.K. Kleppesvei 1 (1. etg)
4352 KLEPPE

Tlf: 48 01 59 00

Åpningstid 08.30 – 16.00

e-post: klepp@coop.no

Postboks 203
4358 KLEPPE

Kunde- og medlemsservice:

Tlf: 64 87 50 00
(man-fre 08.30-16.00)