10 års jubilanter

Lise Tanja Thorkelsen
Sayed Sadiq Wahidi
Anita Rosland

Ikke til stede: Rasmus Friestad og Kjell Undheim

DSC_0334

20 års jubilant

Maria Grude Telstø

DSC_0337

30 års jubilanter

Tron Storhaug
Anita Braut
Signe Laland

DSC_0344

Vi gratulerer så mye og takker for innsatsen så langt!