Penger på konto – hver gang du handler!

Fra 2018 får du 3 prosent kjøpeutbytte på alt du handler hos Coop Klepp. Handler du i et annet samvirkelag, får du 1 prosent. Du får også medlemsrabatt hos våre samarbeidspartnere.

Kjøpeutbytte

I samvirkelag med kjøpeutbytte, forhåndsgaranteres en fast prosentsats på alle kjøp i samvirkelaget. Oppspart kjøpeutbytte og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere settes automatisk inn på din medlemskonto i januar året etter opptjeningsåret.

Etterbetaling

I samvirkelag med etterbetaling, må årsmøtet godkjenne regnskapet etter årets slutt og vedta etterbetalingssatsen før den kan utbetales til deg som medlem. Det betyr to ting: For det første kan etterbetalingsprosenten avvike noe fra den som er kommunisert i løpet av opptjeningsåret. For det andre så vil etterbetaling og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere settes inn på din medlemskonto i april året etter opptjeningsåret.

Penger på egen medlemskonto

Pengene du har spart opp i løpet av året, blir satt inn på din medlemskonto i begynnelsen av påfølgende år. Selv om pengene først kommer inn på kontoen i april vil du få renter fra 1.januar. Pengene kan du bruke til hva du vil og når du vil. Lar du pengene bli stående på medlemskontoen, får du automatisk renter på dem. Sjekk rentesatsen til Coop Klepp her.